Inteligjencë për biznesin tuaj!

Modern dhe dinamik, i konfigurueshëm dhe i thjeshtë në përdorim. Për t'u rritur së bashku me biznesin tuaj!

1111

I integrueshëm me Kasën Fiskale apo Sistemin Tuaj Aktual!

Fiskalizimi mundet të kryhet me kasën fiskale ose me Bills në varësi të llojit të biznesit apo organizimit tuaj.
Nëse keni tashmë një program kontabiliteti ose/dhe një kasë fiskale, Bills mundet të lidhet me to në menyrë që vijueshmëria e aktivitetit tuaj të mos ndalojë!

Get Started

Raporte & Analiza

Interpretoni të dhënat e biznesit me pamje të konsoliduara të informacionit.
Një analizë e plotë e të gjitha aspekteve të veprimtarisë tuaj, përfshirë raportet e:
• Shitjeve
• Blerjeve
• Magazinës
• Arkës/bankës
• Fiskalizimit
• Menaxhimit

Get Started
25

Vite Eksperiencë

40

Rishitës

45000

Klientë

1111

Programi i Parë i Certifikuar për Faturimin Elektronik ndaj Institucioneve Publike - 1 Janar 2021

X