loader image

Inteligjencë për biznesin tuaj!

Modern dhe dinamik, i konfigurueshëm dhe i thjeshtë në përdorim. Për t'u rritur së bashku me biznesin tuaj!

1111

I integrueshëm me Kasën Fiskale apo Sistemin Tuaj Aktual!

Fiskalizimi mundet të kryhet me kasën fiskale ose me Bills në varësi të llojit të biznesit apo organizimit tuaj.
Nëse keni tashmë një sistem tuaj kontabiliteti ose/dhe një kasë fiskale, Bills mundet të integrohet me to lehtesisht ne menyre qe proceset tuaja te mos ndryshojne!

Raporte & Analiza

Interpretoni të dhënat e biznesit me pamje të konsoliduara të informacionit.
Një analizë e plotë e të gjitha aspekteve të veprimtarisë tuaj, përfshirë raportet e:
• Shitjeve
• Blerjeve
• Magazinës
• Arkës/bankës
• Fiskalizimit
• Menaxhimit

Planet Tarifore
25

Vite Eksperiencë

110

Rishitës

45000

Klientë

Plane Tarifore

Basic
Leke
399
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim i Faturave Elektronike

Menaxhim Shitjesh

Menaxhim Arke

Perdorues pa Limit

Artikuj në Shitje pa Limit

Popular

Delta
Leke
599
/muaj

Fature Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Menaxhim i Pagesave nga Klientët

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhimi i Shitjeve

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Raporte të Ndryshme Shitje

Raporte Arke

Raporte Fiskalizimi

Full
Leke
1399
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Përdorues pa Limit

Menaxhim i Pagesave nga Klientët

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhimi i Shitjeve

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Artikuj në Magazinë

Faturë Shoqëruese Fiskale

Menaxhim i Blerjeve

Menaxhim të Drejtash Përdoruesish

Furnitorë pa Limit

Menaxhim Sektorësh

Raporte të Ndryshme Shitje

Raporte Arke

Raporte Fiskalizimi

Raporte të Ndryshme Blerje

Raporte të Ndryshme Inventari

Raporte Online nga Kudo

*

Ne planin eBills Delta mund te shtohen ne Magazine dhe te Inventarizohen maksimumi 5 Artikuj

1111

Kompania Lider për Fiskalizimin në 9 Mujorin e parë

X