loader image

Inteligjencë për biznesin tuaj!

Modern dhe dinamik, i konfigurueshëm dhe i thjeshtë në përdorim. Për t'u rritur së bashku me biznesin tuaj!

1111

I integrueshëm me Kasën Fiskale apo Sistemin Tuaj Aktual!

Fiskalizimi mundet të kryhet me kasën fiskale ose me Bills në varësi të llojit të biznesit apo organizimit tuaj.
Nëse keni tashmë një sistem tuaj kontabiliteti ose/dhe një kasë fiskale, Bills mundet të integrohet me to lehtesisht ne menyre qe proceset tuaja te mos ndryshojne!

Raporte & Analiza

Interpretoni të dhënat e biznesit me pamje të konsoliduara të informacionit.
Një analizë e plotë e të gjitha aspekteve të veprimtarisë tuaj, përfshirë raportet e:
• Shitjeve
• Blerjeve
• Magazinës
• Arkës/bankës
• Fiskalizimit
• Menaxhimit

Planet Tarifore
25

Vite Eksperiencë

110

Rishitës

45000

Klientë

eBILLS FULLeBILLS DELTA

Leke 1500/MUAJ
Vazhdo

Hapat perpara instalimit te programit:

1. Aplikimi për Certifikatë Elektronike në e-Albania

2. Shkarkimi i Mandatit dhe kyerja e Pagesës prej 4.000 ALL kundrejt AKSHI-t

3. Ngarkimi i Pagesës në të njëjtën faqe ku bëhet shkarkimi i Mandatit

4. Shkarkimi i Certifikatës Elektronike nga e-maili dërguar nga AKSHI


Leke 700/MUAJ
Vazhdo
Fiskalizim ne Kohe Reale
Fature Elektronike Shitje pa Limit
Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve
Korigjim Faturë Shitje
Përdorues pa Limit
Menaxhim i Pagesave nga Klientët
Artikuj në Shitje pa Limit
Menaxhimi i Shitjeve
Kategori Artikujsh
Menaxhim Arke
Menaxhim Inventari
Artikuj në Magazinë
Faturë Shoqëruese Fiskale
Menaxhim i Blerjeve
Menaxhim të Drejtash Përdoruesish
Furnitorë pa Limit
Menaxhim Sektorësh
Raporte të Ndryshme Shitje
Raporte Arke
Raporte Fiskalizimi
Raporte të Ndryshme Blerje
Raporte të Ndryshme Inventari
Raporte Online nga Kudo
Vazhdo Vazhdo

*

Ne planin eBills Delta mund te shtohen ne Magazine dhe te Inventarizohen maksimumi 5 Artikuj

Klientet ekzistues te BNT 6 muaj Shtese Falas