Plane Tarifore

Basic
Leke
399
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Menaxhim Shitjesh

Menaxhim Arke

Perdorues pa Limit

Artikuj në Shitje pa Limit

Popular

Delta
Leke
599
/muaj

Fature Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Menaxhim i Pagesave nga Klientët

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhimi i Shitjeve

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Raporte të Ndryshme Shitje

Raporte Arke

Raporte Fiskalizimi

Full
Leke
1399
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Përdorues pa Limit

Menaxhim i Pagesave nga Klientët

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhimi i Shitjeve

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Artikuj në Magazinë

Faturë Shoqëruese Fiskale

Menaxhim i Blerjeve

Menaxhim të Drejtash Përdoruesish

Furnitorë pa Limit

Menaxhim Sektorësh

Raporte të Ndryshme Shitje

Raporte Arke

Raporte Fiskalizimi

Raporte të Ndryshme Blerje

Raporte të Ndryshme Inventari

Raporte Online nga Kudo

Mobile
Leke
500
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Perdorues pa Limit

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhim Shitjesh

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Artikuj në Magazinë

Faturë Shoqëruese Fiskale

Menaxhim të Drejtash Përdoruesish

Menaxhim Sektorësh

Raporti i Shitjeve

android--
Basic
Leke
399
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Menaxhim Shitjesh

Menaxhim Arke

Perdorues pa Limit

Artikuj në Shitje pa Limit

Popular

Delta
Leke
599
/muaj

Fature Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Menaxhim i Pagesave nga Klientët

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhimi i Shitjeve

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Raporte të Ndryshme Shitje

Raporte Arke

Raporte Fiskalizimi

Full
Leke
1399
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Përdorues pa Limit

Menaxhim i Pagesave nga Klientët

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhimi i Shitjeve

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Artikuj në Magazinë

Faturë Shoqëruese Fiskale

Menaxhim i Blerjeve

Menaxhim të Drejtash Përdoruesish

Furnitorë pa Limit

Menaxhim Sektorësh

Raporte të Ndryshme Shitje

Raporte Arke

Raporte Fiskalizimi

Raporte të Ndryshme Blerje

Raporte të Ndryshme Inventari

Raporte Online nga Kudo

Mobile
Leke
500
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Perdorues pa Limit

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhim Shitjesh

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Artikuj në Magazinë

Faturë Shoqëruese Fiskale

Menaxhim të Drejtash Përdoruesish

Menaxhim Sektorësh

Raporti i Shitjeve

android--
Basic
Leke
399
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Menaxhim Shitjesh

Menaxhim Arke

Perdorues pa Limit

Artikuj në Shitje pa Limit

Popular

Delta
Leke
599
/muaj

Fature Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Menaxhim i Pagesave nga Klientët

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhimi i Shitjeve

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Raporte të Ndryshme Shitje

Raporte Arke

Raporte Fiskalizimi

Full
Leke
1399
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Përdorues pa Limit

Menaxhim i Pagesave nga Klientët

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhimi i Shitjeve

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Artikuj në Magazinë

Faturë Shoqëruese Fiskale

Menaxhim i Blerjeve

Menaxhim të Drejtash Përdoruesish

Furnitorë pa Limit

Menaxhim Sektorësh

Raporte të Ndryshme Shitje

Raporte Arke

Raporte Fiskalizimi

Raporte të Ndryshme Blerje

Raporte të Ndryshme Inventari

Raporte Online nga Kudo

Mobile
Leke
500
/muaj

Fatura Cash/Elektronike pa Limit

Pranim/Refuzim të Faturave Elektronike te Blerjeve

Perdorues pa Limit

Artikuj në Shitje pa Limit

Menaxhim Shitjesh

Kategori Artikujsh

Menaxhim Arke

Menaxhim Inventari

Artikuj në Magazinë

Faturë Shoqëruese Fiskale

Menaxhim të Drejtash Përdoruesish

Menaxhim Sektorësh

Raporti i Shitjeve

android--

*

Ne planin eBills Delta mund te shtohen ne Magazine dhe te Inventarizohen maksimumi 5 Artikuj

 

Ju mundet te kryeni pagesen prane te gjithe pikave te BNT Electronics, prane bankes tuaj ose pikes me te afert

1111

Kompania Nr. 1 në Fiskalizim në Shqipëri!

X
sqShqip