Procedura

Hapat Perpara Instalimit Te Programit:

1. Aplikimi për Certifikatë Elektronike në e-Albania

2. Shkarkimi i Mandatit dhe kyerja e Pagesës prej 4.000 ALL kundrejt AKSHI-t

3. Ngarkimi i Pagesës në të njëjtën faqe ku bëhet shkarkimi i Mandatit

4. Shkarkimi i Certifikatës Elektronike nga e-maili dërguar nga AKSHI

5. Ne ambjentin tuaj te keni nje pajisje (Kompjuter, Laptop, Tablet, etj) funksionale per te aksesuar Bills.al.

5. Te jeni pajisur nga Platforma Qëndrore e Faturave e Administratës Tatimore (https://efiskalizimi-app.tatime.gov.al/self-care/ ) me te dhenat te fiskalizimit per NIPT tuaj: Kodi i Vendit te Ushtrimit te Aktiviteti dhe Kodi i Operatorit.

1111

Kompania Nr. 1 në Fiskalizim në Shqipëri!

X
sqShqip